Trang 513, kết quả từ 5121 tới 5130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồng Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...508509510511512513514515516...74341