Trang 514, kết quả từ 5131 tới 5140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Quách Kênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Kênh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Chiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Để, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thay, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Khưu Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu Văn Giá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tăng Văn Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Bế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Dở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Dở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...509510511512513514515516517...74341