Trang 515, kết quả từ 5141 tới 5150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ba Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Đắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hà Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...510511512513514515516517518...74341