Trang 55, kết quả từ 541 tới 550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Võ Văn Khính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyẽn Văn Rở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyẽn Văn Rở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Sĩ Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sĩ Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Rạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Gia Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...505152535455565758...74341