Trang 57, kết quả từ 561 tới 570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Nhạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Võ Văn Gu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Gu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Cao Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...525354555657585960...74341