Trang 58, kết quả từ 571 tới 580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nguơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nguơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Dương Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Lách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Dương Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 23/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Dương Văn Cười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 27/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...535455565758596061...74341