Trang 568, kết quả từ 5671 tới 5680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Hấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Thùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ung Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...563564565566567568569570571...74341