Trang 60, kết quả từ 591 tới 600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Khuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khuy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ út Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Hán Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Cao Xuân Dê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Dê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Bùi ánh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi ánh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...555657585960616263...74341