Trang 59, kết quả từ 581 tới 590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Xôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Xôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Kim Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Gốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Gốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Vũ Đức Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Rua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 27/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Dương Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...545556575859606162...74341