Trang 571, kết quả từ 5701 tới 5710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Hoàng Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hoàng Điệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tăng Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...566567568569570571572573574...74341