Trang 64, kết quả từ 631 tới 640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nốp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Góp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Góp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Thị Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...596061626364656667...74341