Trang 67, kết quả từ 661 tới 670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hà Văn Rỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Rỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Tiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Chu Ngọc Chủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Chủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 13/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Để, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Khan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Mạc Văn Phế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Văn Phế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Gẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...626364656667686970...74341