Trang 644, kết quả từ 6431 tới 6440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thành Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Bảo Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảo Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...639640641642643644645646647...74341