Trang 69, kết quả từ 681 tới 690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Ghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Ghê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Võ Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Võ Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiệm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trịnh Xuân Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Cửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...646566676869707172...74341