Trang 709, kết quả từ 7081 tới 7090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Việt Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...704705706707708709710711712...74341