Trang 710, kết quả từ 7091 tới 7100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Búp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Búp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Trái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Trái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Tạ Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...705706707708709710711712713...74341