Trang 712, kết quả từ 7111 tới 7120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Hưng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hưng Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Thị Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...707708709710711712713714715...74341