Trang 713, kết quả từ 7121 tới 7130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Huyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Huyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Huyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Huyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...708709710711712713714715716...74341