Trang 729, kết quả từ 7281 tới 7290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dút, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Vương Văn Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Điểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lưu Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Vương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tăng Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...724725726727728729730731732...74341