Trang 726, kết quả từ 7251 tới 7260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn ảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Đảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Đảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Thành Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Mai Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thể, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...721722723724725726727728729...74341