Trang 730, kết quả từ 7291 tới 7300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Ên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Ên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lương Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Văn Tệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thạch Rinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Rinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Quách Tun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Tun, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Diệp Văn Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Văn Sóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...725726727728729730731732733...74341