Trang 732, kết quả từ 7311 tới 7320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Long Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Long Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...727728729730731732733734735...74341