Trang 724, kết quả từ 7231 tới 7240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Văn Quang Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quang Kiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Mới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Huy Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huy Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...719720721722723724725726727...74341