Trang 727, kết quả từ 7261 tới 7270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Diển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lương Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lương Văn Muông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Muông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...722723724725726727728729730...74341