Trang 733, kết quả từ 7321 tới 7330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Riêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Riêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...728729730731732733734735736...74341