Trang 734, kết quả từ 7331 tới 7340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Giang Văn Chỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Chỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Hữu Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hữu Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Gắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Thảo Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thảo Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...729730731732733734735736737...74341