Trang 735, kết quả từ 7341 tới 7350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thái Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lưu Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tăng Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...730731732733734735736737738...74341