Trang 738, kết quả từ 7371 tới 7380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Kiều Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Kiều Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Bũn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bũn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...733734735736737738739740741...74341