Trang 741, kết quả từ 7401 tới 7410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Ngọc ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc ánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...736737738739740741742743744...74341