Trang 740, kết quả từ 7391 tới 7400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Ngọc Ngai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Ngai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Ké

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ké, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Minh Mản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Mản, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...735736737738739740741742743...74341