Trang 743, kết quả từ 7421 tới 7430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đớm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đớm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Roi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Roi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Thiện ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiện ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...738739740741742743744745746...74341