Trang 742, kết quả từ 7411 tới 7420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ La Văn Trài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Trài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...737738739740741742743744745...74341