Trang 744, kết quả từ 7431 tới 7440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sù, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trung Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...739740741742743744745746747...74341