Trang 745, kết quả từ 7441 tới 7450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Ngọc Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Thị Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Pho Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Pho Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Son, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...740741742743744745746747748...74341