Trang 756, kết quả từ 7551 tới 7560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Hồng Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hồng Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Hữu Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đặng Hồng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hồng Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đặng Kim Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Kim Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đặng Hoàng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...751752753754755756757758759...74341