Trang 757, kết quả từ 7561 tới 7570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hột, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nghé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...752753754755756757758759760...74341