Trang 752, kết quả từ 7511 tới 7520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hải Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Mảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Mảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Pho Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Pho Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...747748749750751752753754755...74341