Trang 758, kết quả từ 7571 tới 7580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đùm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đùm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tròn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tròn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...753754755756757758759760761...74341