Trang 751, kết quả từ 7501 tới 7510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Xia Loán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xia Loán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Thanh Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thanh Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hà Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...746747748749750751752753754...74341