Trang 755, kết quả từ 7541 tới 7550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Văn Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Phu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đỗ Thanh Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Động

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Động, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...750751752753754755756757758...74341