Trang 760, kết quả từ 7591 tới 7600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lưu Hoài Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Hoài Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cao Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...755756757758759760761762763...74341