Trang 761, kết quả từ 7601 tới 7610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Hoàng Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tạ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Hoàng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Xà Lý Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xà Lý Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Hoàng Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...756757758759760761762763764...74341