Trang 770, kết quả từ 7691 tới 7700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Son, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...765766767768769770771772773...74341