Trang 772, kết quả từ 7711 tới 7720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dân Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lắm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đàm Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đàm Minh Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Minh Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...767768769770771772773774775...74341