Trang 837, kết quả từ 8361 tới 8370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Đi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn ổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ổi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Công Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Sơn Nháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Nháp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Văn Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Can, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...832833834835836837838839840...74341