Trang 834, kết quả từ 8331 tới 8340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đ/C Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đém

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đém, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Vi Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Vi Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...829830831832833834835836837...74341