Trang 835, kết quả từ 8341 tới 8350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Di Thị Sâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Di Thị Sâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Vi Văn Buồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Buồi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Dôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Dôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...830831832833834835836837838...74341