Trang 842, kết quả từ 8411 tới 8420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Tông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Tông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Kim Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...837838839840841842843844845...74341