Trang 841, kết quả từ 8401 tới 8410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Phước Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...836837838839840841842843844...74341