Trang 843, kết quả từ 8421 tới 8430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Núi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Sơn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Hoàng Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Cao Khọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Cao Khọi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tăng Thị Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Thị Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...838839840841842843844845846...74341